• Black Instagram Icon

Copyright 2020 by Swedish Aid Enterprises AB

VI FINNS HÄR FÖR DIG

För oss är det viktigt att alla människor ska kunna leva ett aktivt, socialt och tryggt liv. Våra produkter underlättar människors vardag, ökar livskvaliteten och fungerar i förebyggande syfte. Produkterna bygger på ny teknik som interagerar med människans hem.

 

Vi har en gedigen kompetens om hur sjukvården fungerar och utvecklas i Sverige och vi är en sammanhållande länk mellan sjukvårdspersonal, patient, processer och teknik. Vi erbjuder långsiktiga lösningar som underlättar den medicinska dialogen mellan patient och läkare.

Benita Brooks

Projektledning

benita@saemedical.com

+46 705 77 75 68

Martin Berg

VD/Delägare

martin@saemedical.com

+46 733 22 33 82

Judith Böröczki

Projektledning

judith@saemedical.com

+46 705 12 96 87

Adam Brännström

Delägare

adam@saemedical.com

+46 705 75 77 95