VÅRA PRODUKTER

Vi är stolta över våra produkter och samtidigt ödmjuka inför det faktum att moderna produkter och hjälpmedel endast kan skapa nytta när de passar in i rätt sammanhang för de människor som hanterar dem. Därför är vi måna om att alltid arbeta nära våra kunder vid införandet av ny teknik så att vi tillsammans utvecklar nya arbetssätt med våra hjälpmedel. På så sätt bidrar vi till att vårdgivare kan genomföra de anpassningar som krävs för att skapa nytta för såväl brukare som vårdpersonal.

TEK RMD Stårullstol
Bestic Måltidshjälpmedel
Somnox rev.png
Poseidon Duschrobot
GoLiveClip Tryggheslarm Fallsensor
COALA PRO Hjärtmonitor
Paro Robotsäl Robotc Seal
Anita Care.png
  • Black Instagram Icon

Copyright 2020 by Swedish Aid Enterprises AB